สารให้ความหวานในอาหารคีโต ดีสุดและแย่สุด ตอนที่ 2

น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายแดง น้ำไซรัปเมเปิ้ล น้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลจากอินทผาลัม (น้ำตาลอ้อย) สิ่งเหล่านี้มีค่า GI ที่ 100 เพราะสารเหล่านี้มาจากน้ำตาลทั้งสิ้น

สารให้ความหวานในอาหารคีโต ดีสุดและแย่สุด ตอนที่ 1

น้ำตาลคีโต แบบไหนที่คีโตทานได้ เราจะมาเจาะลึกน้ำตาลเทียมคีโตแต่ละประเภทกัน ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ เพราะฉะนั้นชื่อยี่ห้ออาจจะยังไม่ตรงกับของไทย