Resistant Starch 101 – แป้ง RS หรือแป้งทนการย่อย

แป้งทนการย่อย แป้ง RS แป้งกล้วยดิบ กินกล้วยดิบ มันคีโต หรือไม่ แล้วพวกแป้ง RS มีประโยชน์อย่างไร แล้วควรทานช่วงไหน หรือเพื่ออะไร